Kreds 5 logo

Schæferhundeklubben
Kreds 5 - Hillerød

Om Kreds 5


Kreds 5 er en kreds under Schæferhundeklubben for Danmark (i daglig tale kaldet "hovedklubben").


  • Vi har en velindrettet træningsplads med lys og mange træningsredskaber samt flere større sporarealer til vores rådighed.
  • Vi kan tilbyde hvalpetræning / hvalpemotivation, lydighed for hunde i alle aldre og på flere niveauer. Vi har også sportræning, forsvarsarbejde og færdselshold.
  • Vi tilstræber, at alle hundeførere, der har lyst, får tilbud om at aflægge en prøve. Vi tilbyder lejlighedsvis foredragsaftener, hundeførerdage og specielle arrangementer for vore medlemmer med eller uden hund.
  • Klubbens trænere og figuranter er ajour med de nyeste træningsmetoder, for på denne måde, at kunne tilbyde en god og tidssvarende uddannelse af vore medlemmer.
  • I Kreds 5 lægger vi stor vægt på, at kredsen skal være et sted med socialt samvær, og et sted hvor alle er velkomne, uanset hvilke ambitioner den enkelte hundefører måtte have.
  • I Kreds 5 følger vi målsætningen for Schæferhundeklubben for Danmark beskrevet i gældende bestemmelser. Vor fælles interesse Schæferhunden skal have første prioritet.


Hvis du ønsker at være medlem hos os, skal du melde dig ind i Schæferhundeklubben for Danmark, og bede om at blive tilknyttet Kreds 5. Du kan, under normale omstændigheder, også blive overflyttet fra en anden kreds.

Arrangementer


Facebook-grupper

Åben gruppe

Generel information om aktiviteter i kredsen.


Kun kredsmedlemmer (medlemsinfo)

Bestyrelsesreferater, indkaldelse til generalforsamlinger og andet, der kun vedrører medlemmer af kredsen.


Hovedklubben

Information om aktiviteter i hovedklubben og andre kredse.