Kreds 5 logo
Kreds 5 logo

Bestyrelsen


Bestyrelsen vælges af kredsens medlemmer ved kredsens generalforsamling. Jævnfør hovedklubbens regler, så vælges kredsformand og et bestyrelsesmedlem de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kredssekretær de lige årstal. Kredsgeneralforsamlingen skal afholdes senest den 15. februar, og i Kreds 5 afholdes den normalt en torsdag så tæt på 1. februar som muligt.

Nuværende bestyrelse:

Rolle

Navn

Telefon

Formand

Kim L. Jacobsen

Næstformand

Flemming Bo Larsen

Kasserer

Preben Faurby Falkenberg

Sekretær

Niels Reher

Bestyrelsesmedlem

Lene Hansen

Suppleant

Peter Kofod

Andensuppleant

Martin Sylvester

Revisor

Sv. E. Lundkvist (Pelle)

Revisorsuppleant

Niels Bro-Rasmussen

Bestyrelsesreferater og anden information, som kun vedrører kredsens medlemmer, udgives i Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/kreds5medlemsinfo og i en mappe placeret i klubhuset. Kun medlemmer af Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød, kan blive medlem af gruppen.


Mere generel information, som vedrører alle der færdes i Kreds 5, udgives i Facebookgruppen

https://www.facebook.com/groups/kreds5gruppe.

Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød, Jagtvej 23, 3400 Hillerød, Konto 2255 4388383297, CVR: 37 43 47 95, E-mail: kontakt@kreds5.dk