Kreds 5 logo

Tilmelding til træning


Tilmelding til træning i Kreds 5 foregår primært ved at møde til indskrivning ved sæsonstart. Der er en forårs- og en efterårssæson. Husk at medbringe hundens stambog, hvis den har en, samt forsikringspolice og kvittering for betaling.


Dato for indskrivning kan ses på forsiden, når vi nærmer os sæsonstart.


Hvis du har behov for at starte efter indskrivningsdatoen, så send en mail til kontakt@kreds5.dk med oplysninger om hundens alder, træningserfaring og andet, som det kunne være relevant for os at vide. Så laver vi en aftale om det videre forløb. Mange af vores hold kører også mellem sæsonerne, men omfanget af undervisning er i den sammenhæng helt op til træneren.


Hvis du ikke er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark, så anbefaler vi, at du bliver det. Indmeldelse kan ske på adressen

https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=29033. Derved får du træningen billigere, du kan deltage i kredsmesterskabet, og du får stemmeret og valgbarhed ved kredsens generalforsamling. Det er dog ikke en betingelse for at træne i Kreds 5.


Træningsgebyrer

  • 600 kr. pr. sæson for medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 5.
  • 700 kr. pr. sæson for kursister, der ikke er medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 5.


Betaling skal normalt ske til kredsens bankkonto, som kan ses nederst på denne side.


Pladskort

Et pladskort koster 400 kr. pr. sæson, og giver lov til at bruge banen, når den ikke bruges af medlemmer af Kreds 5, eller af hundeførere tilmeldt et kursus i Kreds 5.