Kreds 5 logo

Persondatapolitik


Kreds 5's håndtering af persondata er nært relateret til hovedklubbens, som er beskrevet her:

https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=45984.


Hvis linket ikke virker, så kig under https://www.schaeferhund.dk/ --> KLUBBEN --> Dataprocedure.


Kredsens formand og kasserer opbevarer en liste over kredsens medlemmer. Denne liste hentes fra hovedklubbens system, og fornys efter behov. I den forbindelse bliver den gamle liste kasseret.