Kreds 5 logo

Udvalg


Følgende udvalg er dannet:

• et arbejdsudvalg, som skal foreslå og tilrettelægge vedligeholdelsen af kredsens faciliteter – fx klubhus og træningsudstyr. Medlemmer er: Trine, Erik og Gert.

• et kursusudvalg, som skal foreslå og arrangere forskellige typer kurser for kredsens medlemmer. Medlemmer: Vibeke og Helle

• et arrangementsudvalg, som skal foreslå og tilrettelægge forskellige aktiviteter for kredsens medlemmer – herunder sæsonafslutning. Medlemmer: Vibeke og Gert.


Udvalgsmedlemmer:

Navn

Telefon

E-mail

Helle Westermann

Vibeke Marie Dalsberg


Trine Sebech SøegaardErik JuelGert Junker